Neuron Impulsy

Nadační fond Neuron na podporu vědy vypisuje každoročně soutěž o Neuron Impuls v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a od roku 2016 nově také biologii. Soutěž Neuron Impuls je určena odvážným a originálním výzkumným projektům. Hledáme vizionáře, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

Termín pro vkládání žádostí do soutěže Neuron Impuls 2016 byl do 31. 3. 2016.

Nyní probíhá finální výběr vítězů, které Vám představíme v září 2016.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet o Neuron Impuls 2017. Naším cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu. Cílíme na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum.

Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč (pro každý obor) je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu (v každém níže uvedeném oboru), přičemž vědec musí doložit svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru vítězných projektů je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

Jako každý rok, i letos vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty v oborech:

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let*, který má české státní občanství.

Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.

Zde se můžete seznámit s členy naší Vědecké rady, která celou soutěž odborně zastřešuje. NF Neuron je odborným garantem a koordinátorem celé soutěže.


Pozn.: Před vyplňováním žádosti prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže. Dále doporučujeme seznámit se s informacemi  zveřejněnými u jednotlivých vědních oborů, systému udělování nadačních příspěvků NF Neuron a v sekci FAQ , která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.


Těšíme se na Vaše žádosti a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži Neuron Impuls 2016.


*Věkovou hranicí je rok narození 1976 včetně. V případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NF Neuron zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia.

Ve dnech  25.6.-29.6. 2012 se, u příležitosti výročí pobytu Alberta Einsteina v Praze, v prostorách Rektorátu uskuteční vědecká konference "Relativity and Gravitation--100 years after Einstein in Prague".

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Nová registrace ›