Neuron Impulsy

Termín pro vkládání žádostí do soutěže Neuron Impuls 2016 vypršel 31. 3. 2016.

Nyní probíhá hodnocení žádostí a nejpozději v polovině června 2016 Vás budeme informovat o postupujících do druhého kola soutěže.

Naším cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu. Cílíme na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum.

Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč (pro každý obor) je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu (v každém níže uvedeném oboru), přičemž vědec musí doložit svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru vítězných projektů je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

Jako každý rok, i letos vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty v oborech:

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let*, který má české státní občanství.

Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.

Zde se můžete seznámit s členy naší Vědecké rady, která celou soutěž odborně zastřešuje. NF Neuron je odborným garantem a koordinátorem celé soutěže.


Pozn.: Před vyplňováním žádosti prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže. Dále doporučujeme seznámit se s informacemi  zveřejněnými u jednotlivých vědních oborů, systému udělování nadačních příspěvků NF Neuron a v sekci FAQ , která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.


Těšíme se na Vaše žádosti a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži Neuron Impuls 2016.


*Věkovou hranicí je rok narození 1976 včetně. V případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NF Neuron zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia.

Ve dnech  25.6.-29.6. 2012 se, u příležitosti výročí pobytu Alberta Einsteina v Praze, v prostorách Rektorátu uskuteční vědecká konference "Relativity and Gravitation--100 years after Einstein in Prague".

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Nová registrace ›