Společenské vědy

NF Neuron rozšířil pátou oblast udělování Neuron Impulsů z ekonomie (2011–2013) na společenské vědy. Spolu s matematikou je mecenášem tohoto oboru zakladatel fondu Karel Janeček.

Vědecká rada NF Neuron se pro rok 2016 rozhodla zaostřit vypsané téma v oblasti společenských věd, které zní: “Člověk a dějiny. Úloha osobnosti v utváření civilizace”.

Vítězný projekt obdrží částku v maximální výši 1 milionu korun.

Výzva bude otevřena celé škále společenskovědních a humanitních oborů. Vítány jsou i projekty multioborových týmů.


V případě projektů, které budou mimo konkrétní oblast působnosti jednotlivých členů Vědecké rady za příslušné obory, budou vyžádány posudky z řad externích spolupracovníků NF Neuron.


1. kolo soutěže

Stručný popis projektu v rozsahu jedné strany A4, který bude zahrnovat tyto body:

  • velmi stručný popis projektu
  • shrnutí a cíl projektu
  • původnost a důležitost projektu z hlediska ČR i mezinárodního

Rozsah vlastní žádosti o projekt je max. 1 800 znaků, včetně mezer (1 NS).
Nedílnou součástí žádosti je i rozpočet projektu, stručný životopis s 10 nejvýznamnějšími publikacemi a dva doporučující dopisy podepsané jejich autorem (pouze ve formátu pdf).

Žádosti se podávají v českém jazyce. Doporučující dopisy mohou být v českém a anglickém jazyce.

2. kolo soutěže

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10–15 minut.
Druhé kolo probíhá formou osobní prezentace před členy Vědecké a Správní rady NF Neuron. Hodnocena bude kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.


V oboru společenské vědy byli podpořeni
tito vědci a projekty.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Nová registrace ›