Společenské vědy

NF Neuron rozšířil pátou oblast udělování Neuron Impulsů z ekonomie (2011–2013) na společenské vědy. Spolu s matematikou je mecenášem tohoto oboru zakladatel fondu Karel Janeček.

Vědecká rada NF Neuron se pro rok 2016 rozhodla zaostřit vypsané téma v oblasti společenských věd, které znělo: “Člověk a dějiny. Úloha osobnosti v utváření civilizace”.

Výzva pro rok 2017 bude otevřena celé škále společenskovědních a humanitních oborů. Vítány jsou i projekty multioborových týmů. V případě projektů, které budou mimo konkrétní oblast působnosti jednotlivých členů Vědecké rady za příslušné obory, budou vyžádány posudky z řad externích spolupracovníků NF Neuron.


1. kolo soutěže

Zaslání žádosti prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádost obsahuje následující položky:

  • abstrakt projektu
  • stručný popis projektu (max. 1 800 znaků, včetně mezer), včetně shrnutí a cíle projektu, původnosti a důležitosti projektu z hlediska ČR i mezinárodního
  • rozpočet
  • životopis, vč. požadovaného počtu uvedených publikací
  • dva doporučující dopisy podepsané jejich autorem (pouze ve formátu pdf).

Žádosti se podávají v českém jazyce. Doporučující dopisy mohou být v českém a anglickém jazyce.


2. kolo soutěže

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10–15 minut. Druhé kolo probíhá formou osobní prezentace před členy Vědecké a Správní rady NF Neuron. Hodnocena bude kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

V oboru společenské vědy byli podpořeni tito vědci a projekty.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Nová registrace ›