Neuron Impulsy

English version

Otevřená soutěž Neuron Impuls určená odvážným a originálním výzkumným projektům, resp. excelentním vizionářům, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. Termín nového kola zveřejníme na podzim roku 2017.

Cílíme na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum, osamostatňovali se a zakládali své vlastní skupiny. Od roku 2017 otevřeme tyto dvě kategorie Neuron Impulsů:
  • NOVĚ – Neuron Impuls do 33 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 33 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 250 000 Kč a délka projektu je 18 měsíců – pravidla zde
  • Neuron Impuls do 40 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 40 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 1 000 000 Kč a délka projektu je 2–3 roky – pravidla zde

V každém ročníku vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty základního vědeckého výzkumu v těchto oborech:

Neuron Impuls je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu, jehož vítěze vybírá vědecká rada složená ze špičkových českých vědců, kapacit v daném oboru. Při výběru vítězných projektů je hodnocena jak kvalita projektu, tak i dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele, které musí vědec doložit svou publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Samozřejmostí je pro nás dodržování Etického kodexu a vymezení se konfliktu zájmu.

NF Neuron je odborným garantem a koordinátorem celé soutěže. Těšíme se na Vaše žádosti a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži Neuron Impuls 2017.

Jména vítězů ročníku 2016 se dozvíte zde.

Pozn.:

  • Prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže – Neuron Impuls do 33 let a Neuron Impuls do 40 let.
  • Doporučujeme seznámit se s informacemi  zveřejněnými u jednotlivých vědních oborů, systému udělování nadačních příspěvků NF Neuron a v sekci FAQ , která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.
  • Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.
  • V případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NF Neuron zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem např. na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia.
Ve dnech  25.6.-29.6. 2012 se, u příležitosti výročí pobytu Alberta Einsteina v Praze, v prostorách Rektorátu uskuteční vědecká konference "Relativity and Gravitation--100 years after Einstein in Prague".

Přihlášení / Login

Zapomenuté heslo? / Forgot your password?
Nová registrace / Sign up ›