Neuron Impulsy

English version

Otevřená soutěž Neuron Impuls určená odvážným a originálním výzkumným projektům, resp. excelentním vizionářům, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola soutěže.


Termíny 2. kol soutěže
(budou postupně doplňovány):
 • biologie: 7. června 2017 (středa), od 14 hod.
 • computer science: 6. června 2017 (úterý), od 9:30 hod.
 • fyzika: 1. června 2017 (čtvrtek), od 13 hod. – kategorie do 33 let; od 15 hod. – kategorie do 40 let
 • chemie: 5. června 2017 (pondělí), od 14 hod.
 • matematika: 12. června 2017 (pondělí), od 15 hod.
 • medicína: 5. června 2017 (pondělí), od 10 hod. – kategorie do 33 let; od 11 hod. – kategorie do 40 let
 • společenské vědy: 31. května 2017 (středa), od 14 hod.

 

Cílíme na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum, osamostatňovali se a zakládali své vlastní skupiny. Od roku 2017 otevřeme tyto dvě kategorie Neuron Impulsů:

 • NOVĚ – Neuron Impuls do 33 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 33 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 250 000 Kč a délka projektu je 18 měsíců – pravidla zde
 • Neuron Impuls do 40 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 40 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 1 000 000 Kč a délka projektu je 2–3 roky – pravidla zde

V každém ročníku vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty základního vědeckého výzkumu v těchto oborech:

Neuron Impuls je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu, jehož vítěze vybírá vědecká rada složená ze špičkových českých vědců, kapacit v daném oboru. Při výběru vítězných projektů je hodnocena jak kvalita projektu, tak i dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele, které musí vědec doložit svou publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Samozřejmostí je pro nás dodržování Etického kodexu a vymezení se konfliktu zájmu.

NF Neuron je odborným garantem a koordinátorem celé soutěže. Těšíme se na Vaše žádosti a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži Neuron Impuls 2017.

Jména vítězů ročníku 2016 se dozvíte zde.

Pozn.:

 • Prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže – Neuron Impuls do 33 let a Neuron Impuls do 40 let.
 • Doporučujeme seznámit se s informacemi  zveřejněnými u jednotlivých vědních oborů, systému udělování nadačních příspěvků NF Neuron a v sekci FAQ , která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.
 • Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.
 • V případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NF Neuron zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem např. na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia.
Ve dnech  25.6.-29.6. 2012 se, u příležitosti výročí pobytu Alberta Einsteina v Praze, v prostorách Rektorátu uskuteční vědecká konference "Relativity and Gravitation--100 years after Einstein in Prague".

Přihlášení / Login

Zapomenuté heslo? / Forgot your password?
Nová registrace / Sign up ›