FAQ

Kdo může požádat o Neuron Impuls?

  • Vysokoškolsky vzdělaný odborník s titulem (minimálně) Ph.D. do 33 nebo do 40 let věku. Věkovou hranicí je rok narození 1984, resp. 1977 včetně. V případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NF Neuron zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia.
  • Žadatel je vědeckým pracovníkem a zaměstnancem pracoviště české vysoké školy nebo jiné vědecké instituce (u zahraničních vědců je podmínkou pracovní úvazek v délce minimálně tři roky.)
  • Žadatel s trvalým bydlištěm na území ČR nebo s povolením pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu.

Jak se mohu zaregistrovat, přihlásit a vložit projekt?
Na úvodní straně stačí kliknout na "Nová registrace", vyplnit požadované údaje. Po jejich uložení Vám přijde na uvedený e-mail heslo pro přihlášení. 
V pravém sloupci vyplňte jméno (e-mailová adresa) a obdržené heslo. 
V pravém sloupci klikněte na "Vložit žádost" a vyplňte všechny požadované položky. Daný projekt můžete až do termínu uzávěrky opakovaně editovat a doplňovat.
Žádost sepisujte pouze v českém, případně slovenském jazyce.

Musím vyplnit všechny údaje když se registruji poprvé?
Je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole.

Mohu si změnit heslo?
Ano. V pravém menu "Můj účet" stačí klinout na položku "upravit" a následně změnit heslo. Musí mít min. 6 alfanumerických znaků.

Co dělat, když zapomenu heslo?
Klikněte na tlačítko "Zapomněli jste heslo". Po zadání kontaktní e-mailové adresy bude na tuto zasláno heslo nové, které je možné následně změnit.

Mohu podávat více projektů?
Ano. Po registraci v pravém sloupci uvidíte "Moje menu", v rámci něhož můžete vložit další žádost. Záleží na každém žadateli o jaký Neuron Impuls bude žádat, samozřejmě s podmínkou splnění pravidel.

Mohu podávat několik projektů v odlišných oborech?
Ano.

Nejde mi uložit vlastní žádost ani abstrakt – čím to je?
Zkontrolujte si prosím rozsah žádosti či abstraktu. U jednotlivých oborů jsou žádosti omezeny počtem znaků. Další možností je, že nemáte vyplněn některý povinný údaj. V horní části stránky se Vám vždy zobrazuje chybové hlášení.

Mohu texty kopírovat z textových editorů?
V případě abstraktu i samotné žádosti je možné kopírovat např. z wordu (může však dojít ke ztrátě formátování).

Kde a jak mám uvést rozpočet projektu?
Při vyplňování žádosti má rozpočet vlastní záložku, ve které najdete přehlednou tabulku (není tedy součástí textového pole). Vyplňte částky v korunách do příslušných polí a let (nepotřebná pole nechte nevyplněná.)

Jak a kde mám zdůvodnit položky rozpočtu?
Rozpočet je podrobně rozepsán do položek v tabulce. Je nutné upřesnit položku Ostatní a dále v textu žádosti zdůvodnit např. pořízení mnotného majetku – jakým způsobem bude sloužit k řešení projektu apod.

Mohu při řešení projektu přizvat i další spolupracovníky?
Vlastníkem projektu je vždy jedna fyzická osoba, která zodpovídá za podaný projekt. Záleží vždy na vlastníkovi/řešiteli/žadateli, zda přizve další spolupracovníky – je možné případně čerpat finanční prostředky i na jejich odměňování.

K čemu slouží příloha žádosti?
Uvedená příloha slouží pouze pro znázornění vzorců a rovnic, které nejdou vložit do samotné žádosti. V žádném případě se nejedná o prodloužení žádosti (v opačném případě nebude tato příloha akceptována.)

Nejde mi vložit příloha, CV či doporučující dopis?
Uvedené přílohy je možné vkládat pouze ve formátu pdf, kterým jsou standardně vybaveny téměř všechny počítače. Zkontrolujte si prosím velikost nahrávaného souboru, který nesmí překročit 5MB. Případně zkuste vložit přílohu z jiného typu prohlížeče.

Mohu upravovat verze žádosti ve webovém rozhraní, když zjistím, že je nutné udělat úpravy?
Žádosti je možné upravovat, či aktualizovat kdykoliv v průběhu soutěžní lhůty, která končí půlnocí z 31. 3. 2017 na 1. 4. 2017. Po tomto datu již  není možné žádosti dodatečně vkládat, či upravovat. Jako finální verze je brána ta, která je uložena v okamžiku uplynutí soutěžní lhůty.

Neukládají se mi změny, které jsem udělal. Jak je to možné?
Změny, které jsou žadatelem vloženy, je vždy nutné uložit (modré tlačítko na konci stránky).

Mohu podat žádost i jinak, než jen přes webové rozhraní NF Neuron?
Ne. Akceptovány budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní v pevně stanoveném termínu a rozsahu. Žádosti podané jinou formou (poštou, e-mailem) nebudou přijaty do soutěže.

Co mám dělat, když jsem zde nenašel/-a odpověď na svou otázku?
Kontaktujte nás na adrese: info@nfneuron.cz.

Přihlášení / Login

Zapomenuté heslo? / Forgot your password?
Nová registrace / Sign up ›