Medicína

Investice do rozvoje našich znalostí v medicíně je klíčová, to si uvědomuje mimo jiné i Martin Ducháček, který proto podporuje vědce, kteří se snaží o lidský pokrok v medicíně.


1. kolo soutěže

Zaslání žádosti prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádost obsahuje následující položky:

  • abstrakt projektu
  • stručný popis projektu (max. 3 600 znaků, včetně mezer), včetně shrnutí a cíle projektu, původnosti a důležitosti projektu z hlediska ČR i mezinárodního
  • rozpočet
  • životopis, vč. požadovaného počtu uvedených publikací
  • dva doporučující dopisy podepsané jejich autorem (pouze ve formátu pdf).

Žádosti se podávají v českém jazyce. Doporučující dopisy mohou být v českém a anglickém jazyce.


2. kolo soutěže

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10 minut. Druhé kolo probíhá formou osobní prezentace před členy Vědecké a Správní rady NF Neuron. Hodnocena bude kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

V oboru medicína byli podpořeni tito vědci a projekty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


We’ve been supporting medicine research since 2014 when it was taken up by one of our benefactors
Martin Duchacek.


Round One

Submit your application using our web app. Each application must include the following:

  • Project abstract
  • Brief project description (max. 3 600 characters, incl. spaces), including summary and objectives, originality and innovation in the Czech and international context
  • Budget
  • CV, including the required number of publications
  • Two letters of recommendation, signed by the authors (PDF only)

Letters of recommendation can be in Czech or English.


Round Two

Applicants who advance to the second round, will be asked to prepare a 10 min presentation. The second-round presentation will be delivered before the members of the Neuron Fund’s Science Advisory Board and Board of Directors. Applicants will be judged on the scientific merits of their project, as well as clarity of presentation and the ability to break down the significance of their research topic for a broader context.

In the field of medicine, we’ve supported these scientists and projects.Přihlášení / Login

Zapomenuté heslo? / Forgot your password?
Nová registrace / Sign up ›